Copyright Research 2Evolve 2018

Welkom bij

Zevenaar Verbindt

Bent u inwoner van de gemeente Zevenaar en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van ons inwonerspanel Zevenaar Verbindt! 

 

Wij vinden de ideeën en meningen van onze inwoners belangrijk. Het werk dat wij doen is van en voor u als inwoners. Via Zevenaar Verbindt krijgen we een beter beeld van wat er leeft en kunnen we ons werk hierop afstemmen.

Doe ook mee!

We nodigen u graag uit om ons te helpen bij het verkrijgen van een goed beeld van wat er speelt in onze gemeente. Via Zevenaar Verbindt krijgen we inzicht in uw ideeën en meningen. De enige voorwaarden voor deelname zijn dat u inwoner van de gemeente Zevenaar bent en 16 jaar of ouder.

 

Als u lid bent, vragen we u twee tot vier keer per jaar om inbreng over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente, zoals vrijwilligerswerk, bewegen of sport. Als lid van Zevenaar Verbindt heeft u direct invloed op de (toekomstige) kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten.

U ontvangt 2 tot 4 keer per jaar een digitale vragenlijst. De vragen gaan over verschillende onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid, groenonderhoud en bijvoorbeeld jeugdzorg en de WMO.

 

Het meewerken aan een peiling van Zevenaar Verbindt gebeurt op vrijwillige basis. U kunt dan ook op elk moment uw deelname aan het panel stopzetten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

De gemeente heeft het panel opgezet samen met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente Zevenaar. Heeft u vragen? Via het contactformulier horen wij dit graag.

Hoe werkt Zevenaar Verbindt?

Hoe kan ik me aanmelden?

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor Zevenaar Verbindt. Om mee te kunnen doen aan het panel hebben wij een aantal achtergrondgegevens van u nodig. 

Deze achtergrondgegevens zijn belangrijk voor het  onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het panel.

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. 

 

Zevenaar Verbindt is een onderzoeksinstrument van de gemeente Zevenaar. Dat betekent dat alleen de gemeente gebruik kan maken van het panel. Research 2Evolve beheert het panel. De gegevens van panelleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

De laatste resultaten

Heeft u nog vragen?

20/12/2019

30/08/2019

Please reload

Uw mening is

belangrijk!