Praat & denk mee over projecten in de gemeente Zevenaar!
Submenu

Wat vindt u van de plannen voor Vierkenshof?

Mast Invest B.V. (de ontwikkelaar) onderzoekt samen met ons de haalbaarheid van woningbouw aan de Vierkenshof. Het gebied ligt op en rond de ’s Gravenwaardsedijk 106 in Tolkamer.

We willen alle wijkbewoners de kans geven te reageren op de conceptplannen en de bijbehorende uitgangspunten. Daarna bekijkt de gemeenteraad de resultaten en neemt de raad een definitief besluit over de ontwikkeling van dit gebied.

Voordat u de vragenlijst invult, vragen wij u om eerst onderstaande informatie te lezen.

Woningbouwprogramma

Het voorlopige programma bestaat uit een mix van verschillende woningtypen. In totaal verwachten we dat er ongeveer 50 woningen gebouwd kunnen worden. Hierbij wordt gedacht aan de volgende woningtypen:

  • 5 vrijstaande woningen
  • 8 2/1 kapwoningen
  • 4 rijenwoningen
  • 15 appartementen in nieuwe schuur plus ontmoetingsruimte
  • 6 appartementen op plek te herbouwen  boerderij
  • 15 seniorenwoningen

We willen proberen om minimaal 67 % van de woningen in het betaalbare segment te bouwen, waarvan 30% als sociale huurwoningen.

Er is in dit project vooral gekeken naar senioren die met en zonder zorg bij elkaar kunnen wonen, elkaar helpen en op elkaar letten. In de conceptplannen staat een ontmoetingsruimte, waar ook de rest van de wijk gebruik van kan maken. In de ontmoetingsruimte kunnen bewoners bijvoorbeeld samen koffie drinken, eten koken en activiteiten doen.

Verkeer en parkeren

Parkeren bij de woningen kan op eigen terrein en op een openbaar parkeerveld. Het gebied is bereikbaar via de Middelweert en de Vierkenshof. Deze straten kunnen we met een nieuwe verkeerslus met elkaar verbinden.

We willen dat er in de nieuwe wijk ongeveer evenveel parkeerplaatsen per woning zijn als in andere delen van Tolkamer. Dat is, afhankelijk van het woningtype, 1,6 tot 2,2 parkeerplaats per woning.

Duurzaamheid, groen en water

We willen zoveel mogelijk bestaande grote bomen laten staan. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (vroeger Bouwbesluit) en het Convenant Duurzaam bouwen. De woningen worden Bijna Energie Neutraal (BENG). En we proberen zoveel mogelijk woningen energieneutraal te realiseren (nul op de meter). Daarnaast zal het regenwater binnen het plangebied moeten infiltreren/worden geborgen.

Verkaveling, bouwhoogtes en bouwvlakken

Op de onderstaande kaart ziet u het plangebied met daarin de concept bouwblokken ingetekend. De bedoeling is dat de nieuwe bebouwing een maximale hoogte krijgt van 2 lagen met kap. De woningen moeten passen bij andere wijken in de buurt.

Vul de vragenlijst in

Contact

Gemeente Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
(0316) 595 111

www.zevenaar.nl
 

Volg ons

    

Zevenaar Verbindt is een initiatief van de gemeente Zevenaar

 
Cookie-instellingen