Praat & denk mee over projecten in de gemeente Zevenaar!
Submenu

Denk mee over de toekomst van gemeente Zevenaar

Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Geven we ruimte aan de auto of het openbaar vervoer? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Of hoe maken we plek voor natuur en bewegen?

Dronefoto Giesbeek

We willen dat onze gemeente ook in de toekomst een schone en veilige plek is waar we op een fijne manier met elkaar leven, wonen en werken. Daarom is het belangrijk dat we samen keuzes maken om de koers van onze gemeente te bepalen.

Om samen deze koers te bepalen, konden inwoners van gemeente Zevenaar in maart 2024 op verschillende manieren met de gemeente en elkaar in gesprek. Dat kon via inloopbijeenkomsten in alle kernen, een online vragenlijst of een ‘discussiebus’.

Dit zijn de resultaten en zo gaan we verder

In totaal hebben ruim 1.000 inwoners en andere betrokkenen meegedacht. De antwoorden, ervaringen en informatie zijn verwerkt. Ook is de conceptversie van de omgevingsvisie hiermee aangepast.

Niet alle antwoorden en opmerkingen konden wij verwerken in de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld omdat dit niet past in bestaande regels, plannen of wetten. Of omdat de onderwerpen beter passen in een dorpsvisie.

Download het verslag met resultaten

Wilt u daar meer over weten? Of de antwoorden van de (online) vragenlijst bekijken? Download dan hieronder het verslag van deze participatieronde. Dit document geeft een indruk hoe de participatie (per avond) is gegaan.

Zo leest u in het verslag een samenvatting van de resultaten en antwoorden op de (online) vragenlijst, een samenvatting van de gesprekken op de inloopavonden en zijn per bijeenkomst de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

Verslag 1e participatieronde omgevingsvisie

Wij willen alle betrokkenen bedanken voor de waardevolle antwoorden en opmerkingen.

Tweede ronde

Vervolgens testen we eind mei in een ‘tweede gespreksronde’ of de aangepaste versie van de omgevingsvisie in de praktijk gebruikt kan worden voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Dit wordt gedaan door een groep mogelijke initiatiefnemers en experts/deskundigen die hierin kunnen meedenken.

Meer weten over de omgevingsvisie?

Wilt meer weten over de omgevingsvisie? Dat leest u op www.zevenaar.nl/toekomst

Conceptversie van de omgevingsvisie

Eind 2023 is er door de gemeenteraad een eerste conceptversie van de omgevingsvisie vrijgegeven. Deze conceptversie is bedoeld als ‘praatstuk’: In dit document is dus nog niet de input van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen meegenomen die we verzamelen met bovenstaande vragenlijst en inloopbijeenkomsten. 

Bekijk hier de conceptversie van de Omgevingsvisie

Contact

Gemeente Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
(0316) 595 111

www.zevenaar.nl
 

Volg ons

    

Zevenaar Verbindt is een initiatief van de gemeente Zevenaar

 
Cookie-instellingen